• ललन यादब

    रौतहट न्यूज़ / रौतहट जिल्ला को माधवनारायणनगरपालिका को सातौँ नगरसभा भब्यता का साथ सम्पन्न भएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य , कृषि तथा रोजगार माधव नारायण न. पा. को  समृद्धिको आधार  मूल नाराका  साथ सम्पन्न  नगर सभा ले ४४करोड २लाख१७ हजार कुल बजेट  बिनियोजन गरेको छ।

    माधव नारायण न.पा. नगर प्रमुख बैजनाथ (बैजु) यादवले आर्थिक वर्ष २०७९।०८०को निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सातौ नगरसभा सम्पन्न गर्नु भएको हो ।आउँदो आ.व. ०७९।०८० का लागि खर्च व्यहोर्ने श्रोत तर्फ आन्तरिक आय र यस आ.व. २०७८/८० मा जम्मा रु.४५, पैतालिस लाख मात्र, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रु.१२, बाह करोड ५५ पचपन्न लाख , प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने तर्फ रु. ८८, अठासी लाख ६५ पैसट्टी हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने ९करोड ५८ अन्ठाउन्न लाख ५२बाउन्न हजार मधेश प्रदेश तर्फ रु. ३३, तेत्तीस लाख मात्र रहेको छ ।

    साथै आउँदो आ.व. ०७९/०८० मा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान १९ करोड २२बाईस लाख मात्र) जसमध्ये चालू तर्फ १६, करोड ६३त्रिसट्ठी लाख पूँजीगत तर्फ २,करोड ५९उनान्साट्ठी लाख , नेपाल सरकार तर्फ ५० पचास लाख मात्र रहेको छ।

    कार्यक्रममा उपमेयर निर्मला देवी रमण, निमित्त प्रशासकीय प्रमुख अधिकृत जियालाल यादव, वडा अध्यक्ष हरु र अन्य जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो।