• जनहितमा जारी संदेश

    मास्क लगाऔँ। जीवन बचाऔँ।

    मास्क लगाउनुहोस्
    आफ्ना हात धुनुहोस्
    सुरक्षित दूरीमा रहनुहोस्