• रौतहट न्यूज//मौलापुर नगरपालिकाले विश्वमै माहमारीको रूपमा फौलिएको कोरोना संक्रमण तथा नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आम जनसमुदाय समक्ष सार्वजनिक गरेको छ ।

    मौलापुर नगरपालिकाले कोरोना र लक डाउनको कारण समस्यामा परेका दैनिक ज्यालादारी गर्ने र गरीब, श्रमिक र बिपन्न परिवारलाई पहिलो चरणमा १४,४०,०००/- रकम बराबरको चामल,दाल र नुन आदि खाद्य समाग्री १३२६ घर परिवारलाई वितरण गरेको थियो। र दोस्रो चरणमा ४५,१२४००/- रकम बराबरको खाद्य समाग्री ४१०० घर परिवारहरूलाई वितरण गरेको छ।

    यस नगरपालिले सार्वजनिक गरेको सुचना अनुसार कोरेन्टाईन निर्माणका लागि व्यवस्थापन तथा संचालन खर्च २५,३९,५२४/- रकम, कोरोना संक्रमण रोकथाम सम्बन्धि औषधी तथा सुरक्षा सामाग्री खरिद २०,१७,६१९/- रकम, र एम्बुलेन्स भाड़ा, बस भाड़ा, सुचना प्रसारण लगायत विविध खर्च ३,२२,२५५/- सहित कुल रकम १,०८,३१,७९८/- एक करोड आठ लाख सत सय अन्नठाबै रुपैया खर्च भएको हो। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम १५,००,०००/- सहितको रकम नोटमा सामावेश गरेको छ।