• (कविता)
  • हिमाल पहाड तराई !
  • हामी तिन भाई भाई !!
  • न पहाडी न मधेशी !
  • हामी सबै फूलको फूलबारी !!
  • यो तिन नायकको छ नेपाल !
  • हिमाल पहाड तराई !!
  • हामी तिन भाई भाई !!!
  • हाम्रो देश नेपालमा जन्मेको धेरै बीर !
  • दुश्मनको छातीलाई दिन्छ चीर !!
  • ठुलो छ हाम्रो देश प्रकृतिक को सुन्दर्ताले !
  • यो देशको तिन कार्यकर्ताले !!
  • हामी सबैको एक भनाई !
  • न मधेशी न पहाडी !!
  • हामी तिन भाई भाई !!!
  • हिमाल पहाड तराई !!!!
  •                         लेखक : पपु यादव(सशीभुषण)
  •                               सखुअवा रौतहट